zapraszamy na szkolenia

AXIOPRISA

Cyfrowy artykulator

2-dniowy kurs praktyczny

CYFROWA ASYSTENTKA

 Kurs wprowadzający

HIGIENizacja W ORTODONCJI

 Kurs praktyczny