Cyfrowy artykulator - kurs praktyczny

Wprowadzenie do techniki Full Digital Mounting

Kurs dla lekarzy

TERMIN: 14-15 WRZESIEŃ 2024 KAtowice

Czego się nauczysz?

 • 100% cyfrowy protokół postępowania
 • Łatwy, szybki, tani sposób na cyfrową artykulację modeli (CR / SCP)
 • Porównanie montażu analogowego z cyfrowym
 • Wdrożenie lekarza do pobrania cyfrowego rejestratu zwarcia i montażu plików STL w oprogramowaniu
 • Nauka obsługi oprogramowania Axioprisa (AXP), DDS Pro oraz Meshmixer i DDP Ortho – 100% cyfrowy artykulator. Zajęcia na komputerach własnych (krok po kroku).
 • Cyfrowy CPI / MPI. Autorski sposób na cyfrową wersję CPI / MPI zwany DCP / DMP (wizualizacja rzeczywistej rotacji i ruchów wyrostka kłykciowego).
 • Zajęcia będą prowadzone w grupach pod okiem wykwalifikowanych trenerów (lekarze i asystentki) oraz przy komputerach.

BONUS: Prezentacja pracy cyfrowej asystentki z wirtualnym pacjentem – pozycjonowanie zamków, projektowanie transferów, prezentacja workflow 100% cyfrowego gabinetu ortodontycznego

Praca na autorskiego projektu Bite JIG’ach do Axioprisa’y (przedpremierowo)

PROGRAM KURSU

Zajęcia teoretyczne:

 • Celem wyrównania poziomu wiedzy uczestników, wprowadzenie do tematyki relacji centralnej (stabilnej ortopedycznie pozycji wyrostka kłykciowego). Omówienie czym jest tor przywodzenia (arc of closure) oraz jego rola i znaczenie w precyzyjnym i nastawionym na przewidywalność planowaniu leczenia ortodontycznego.
 • Omówienie różnic między planowaniem w zwarciu nawykowym oraz SCP. Przedstawienie korzyści i trudności w leczeniu w SCP.
 • Przedstawiony następnie zostanie 100% cyfrowy protokół postępowania od pobrania cyfrowego rejestratu przy pomocy Axioprisa, aż po użycie odpowiednich programów komputerowych celem wykonania cyfrowego montażu modeli w sposób łatwy i szybki.

Zajęcia praktyczne:

 • Ćwiczenia praktyczne na skanerze MEDIT. Montaż Axioprisa, jego modyfikacja wg metody Stefańskiego (Full Digital Mounting), deprogramacja pacjenta, pobranie skanu Axioprisa.
 • Uczestnicy będą ćwiczyć na sobie samych pod kontrolą wykwalifikowanego zespołu prowadzącego.
 • Następnie ćwiczenia na własnych komputerach: od eksportu plików STL ze skanera, po import do Axioprisa (AXP), wykonanie wirtualnego montażu, eksport plików z importem do DDS Pro oraz Meshmixer i DDP Ortho symulujących ruch rotacyjny żuchwy jak w fizycznym artykulatorze.

BONUS: Prezentacja zastosowania Axioprisa w praktyce na przykładzie oprogramowania DDP Ortho: workflow cyfrowa asystentka-lekarz, pozycjonowanie zamków przez asystentkę, weryfikacja przez lekarza, wykonanie set-up’u przez lekarza pod leczenie zamkami i alignerami z uwzględnieniem CR/SCP z autorotacją żuchwy na podstawie cyfrowego montażu z Axioprisa.

 

Za niniejszy kurs, lekarz otrzymuje 16 punktów edukacyjnych. 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZAPISY NA SZKOLENIA

Uczestnicy mogą zgłaszać zapisy na szkolenia za pośrednictwem Formularza Rejestracji dostępnego poniżej lub wysyłając e-mail na adres: szkolenia@silesiaorthodontics.pl. W przypadku zgłoszeń mailowych, prosimy o podanie imienia i nazwiska kursanta oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury.

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu, po rejestracji prosimy o dokonywanie wpłat w kwocie 3500zł na konto firmy Dental Advanced (wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Katowicach pod numerem 55-000149-002-0001)

ING Bank Śląski, numer konta: 37 1050 1214 1000 0092 1961 1598

OPROGRAMOWANIE
Licencje do poszczególnych programów wraz z instrukcją instalacji będą rozsyłane na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.  Będziemy prosić o zainstalowanie programów na komputerach, na których będziecie Państwo ćwiczyć podczas kursu oraz sprawdzenie czy program działa prawidłowo. W przypadku problemów, prosimy o kontakt w wiadomości e-mail: szkolenia@silesiaorthodontics.pl

 

Formularz rejestracji na kurs