Skaner wewnątrzustny i jego zastosowanie?

Skaner wewnątrzustny jest innowacyjnym urządzeniem pozwalającym na otrzymanie w komputerze wirtualnego obrazu jamy ustnej.  Głównym elementem każdego skanera jest głowica skanująca, która po umieszczeniu w jamie ustnej pacjenta, wykonuje setki zdjęć na sekundę, tworząc swoistą siatkę złożoną z milionów punktów, która następnie ukazuje w komputerze trójwymiarowy obraz z wnętrza ust. Tworzony jest w ten sposób obraz z dokładnością do 10 mikronów, pozwalający lekarzowi ocenić kondycję poszczególnych zębów, stan dziąseł, starcie zębów czy zdiagnozować inne nieprawidłowości w jamie ustnej. 

Skan 3D, w nowoczesnych gabinetach, z powodzeniem wyparł tradycyjne wyciski, których wykonywanie wiązało się dla pacjenta z dyskomfortem. Dyskomfort ten towarzyszył zwłaszcza pacjentom z silnym odruchem wymiotnym i dzieciom. Proces skanowania trwa maksymalnie 2-3 minuty i po tym czasie, pacjent może odrazu zobaczyć jak wygląda jego jama ustna od środka.
Dzięki zastosowaniu w diagnostyce skanów 3D, które potem zapisywane są w formie plików na komputerze, nie ma potrzeby korzystania z silikonowych mas wyciskowych oraz odlewania gipsowych modeli co sprawia, że jest to zmiana pomagająca lepiej zadbać o środowisko naturalne.

Skaner wewnątrzustny pozwala na dużą oszczędność czasu. Nie trzeba już bowiem wysyłać wycisków do pracowni techniki dentystycznej, czekać aż ta odeśle odlane modele gipsowe. Cyfrowy skan znacznie ułatwia też komunikację pomiędzy różnymi specjalistami, jeśli zachodzi potrzeba skonsultowania się z lekarzem innej specjalności (np. chirurgiem czy protetykiem), wysłanie do niego skanu trwa mniej niż minutę.

W tym momencie można śmiało stwierdzić, że skaner wewnątrzustny jest wykorzystywany właściwie w każdej specjalizacji związanej ze stomatologią. Poza ortodoncją pomaga m.in. w diagnostyce implantologicznej, chirurgicznej czy protetycznej.

W Silesia Orthodontics wykorzystujemy dwa skanery topowych firm iTero oraz Medit. Są to jedne z najnowocześniejszych tego typu urządzeń dostępnych na rynku, które zapewnia doskonałą jakość obrazowania. Widoczne na ekranie komputera obrazy pojawiają się w czasie rzeczywistym w naturalnych kolorach. Diagnostykę uzupełniamy wykonaniem skanu z tzw. wirtualnym stawem skroniowo-żuchwowym, dzięki któremu lekarz nie musi zgadywać jak zachowuje się staw w ruchu i w jakiej pozycji aktualnie pacjent naturalnie zagryza, precyzyjne dane w tym zakresie dostarcza mu skaner wewnątrzustny z Axioprisa.