alignery

Leczenie z wykorzystaniem niewidocznych nakładek

APARATY KLASYCZNE

Leczenie z wykorzystaniem zamków połączonych łukiem

Aparaty dla dzieci

Leczenie z wykorzystaniem aparatów czynnościowych

aparaty specjalne

Hass, Hyrax, Beneslider, Marpe, Frog

aparaty retencyjne

Aparaty Howley'a, retencje stale i wyjmowane

profilaktyka

profilaktyka

Profesjonalna higienizacja ortodontyczna